Uittreding

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Uittreding[bewerken]

Uittreding (uittreden, buitenlichamelijke ervaring, astraal reizen, astrale projectie, remote viewing).

Inleiding[bewerken]

Inleiding uittreding

Robert Monroe (*1915 - *1995) is d� bekende pionier op het gebied van uittredingen. Hij schreef de trilogie: Uittredingen, Astrale Reizen en De Ultieme Reis. Op middelbare leeftijd ervoer hij zijn eerste uittreding waarbij hij zichzelf en zijn vrouw Nancy in bed zag liggen, terwijl hij zelf in geest tegen het plafond zweefde. Een poosje dacht hij dat hij dan wel gek, dan wel ziek was, maar toen de doktoren hem geruststelden, ging hij zelf op onderzoek uit naar het waarom van het fenomeen, dat zich bij hem bleef aandienen. Aangezien hij een zeer succesvol zakenman was, had hij de middelen om het Monroe Institute op te richten, waar tegenwoordig allerlei cursussen en trainingen op het gebied van het expanderen van het bewustzijn worden gegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Hemi Sync methode. Deze methode bestaat eruit dat de beide hersenhelften door middel van geluid, muziek en stem gesynchroniseerd worden, wat volgens het Monroe Institute de sleutel vormt tot het ervaren van uittredingen en allerlei andere 'verwijde' bewustzijnstoestanden. Monroe's dochter, Laurie Monroe, heeft het stokje van haar vader overgenomen en leidt tegenwoordig het Monroe Institute.

Natuurlijk zijn er nog veel meer schrijvers en onderzoekers op het gebied van uittredingen geweest. Zo werd Ingo Swann bekend door zijn samenwerking met de CIA die hij door middel van remote viewing, een vorm van uittreding waarbij je je bewustzijn naar een ander gebied verplaatst om daar waar te nemen, hielp om 'vijandelijke' gebieden in kaart te krijgen. Uittredingen en uittreden is iets van alle tijden. Al voor de oude Egyptenaren was het niets vreemds en men geloofde dat de ziel bij het overgaan uit het lichaam steeg en dan verder zou leven. Ook Sjamanen, spirituele priesters en priesteressen van lang geleden en nu, communiceerden en communiceren door middel van uittredingen met de astrale wereld (de wereld van geesten). Veel mensen ervaren tenminste ��n keer in hun leven een bewuste uittreding, hoewel niet iedereen haar als zodanig classificeert (soms wordt het als droom of hallucinatie benoemd). Er is steeds meer aandacht voor uittredingen en ook vanuit de wetenschappelijke hoek wordt er eindelijk (?) meer onderzoek naar het fenomeen gedaan.

Maar wat is een uittreding en hoe kun je haar herkennen?


Uittreding (kort)[bewerken]

Tijdens een uittreding treed je met je gehele astraallichaam uit je stoffelijke lichaam en reis je als geest bewust door verschillende aardse en astrale dimensies. Het uittreedproces gaat gepaard met diverse fysieke en astrale sensaties als het horen van suizingen en knallen, een tintelend en 'los' gevoel in het stoffelijke lichaam en erotische prikkeling van de chakra's.

Het verschil tussen een uittreding en een lucide droom is dat tijdens de uittreding uit het stoffelijke lichaam en dus ook de intreding daarna, de uittredingsverschijnselen zelf in de beleving centraal staan. Je ervaart een breed spectrum aan begeleidende uittreedverschijnselen. Dit is bij de lucide droom niet het geval.

Een bijna-dood-ervaring (BDE) kan als een uittreding met een definitief karakter begrepen worden.

Bij een ongeluk kan er ook een tijdelijke uittreding plaatsvinden. Dat kan kort zijn, aangezien bij langere afwezigheid van de geest of het astraal lichaam het gevaar bestaat dat er een 'point of no return' plaatsvindt.

Als er zich een te grote schade aan het lichaam heeft voorgedaan, wat in feite betekent dat de tempel, ons lichaam, niet meer geeigend is om de geest of astraal lichaam vast te houden, deze zal moeten opgeven. En het astraal lichaam zal een nieuw voertuig moeten vinden.

Dit verklaart ook de reincarnatie-theorie .

Uittreding (lang)[bewerken]

Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat ook zij uittreden! Ongetwijfeld zal dit binnen relatief korte tijd, net als het bestaan van dromen, aangetoond worden.

In verband met uittredingen is het zinvol om ook het onderwerp dromen aan te snijden. Sommige mensen geloven namelijk niet dat ze dromen, omdat ze hun dromen niet onthouden en hun hoofd 's ochtends 'leeg' lijkt.

Dat iedereen droomt, is echter allang wetenschappelijk aangetoond. Het is gewoon een feit dat iedereen dromen nodig heeft om overdag normaal te kunnen functioneren.

Tip: Wil je meer weten over dromen, en het trainen om je dromen beter te onthouden, ga dan naar een van de betere droomsites, je kunt ze vinden op de Droompagina [1].

Als je vertelt over je uittredingen, krijg je vaak reacties van: 'Oh, is dat eng?' en 'Brrr, ik ben blij dat ik dat niet mee maak!' Ik moet zelf dan stiekem wel eens in mijn vuistje lachen, omdat diezelfde mensen die dat zeggen, in feite elke nacht uittreden, zonder zich daar bewust van te zijn.

Nu zijn er vast wat mensen die vinden dat je dit niet zo stellig mag zeggen. Toch doe ik dat wel, want het is niet een geloven van mij, maar een weten dat je 's nachts vaak 󳫠tijdens het dromen niet (helemaal) in je lichaam bent, maar erbuiten. Dat je uittreedt dus. Ik wil hier niets 'bewijzen'; ik zeg dit vanuit eigen ervaringen en die van anderen.

Wie kent niet! de valsensatie: je droomt (...) bijvoorbeeld dat je vliegt of ergens op een hoog punt bent en opeens val je naar beneden. Met een duizelingwekkende plof schrik je wakker en terug in je lichaam. Er is een duidelijke valsensatie. Dit is niet toevallig: je bent daadwerkelijk terug in je lichaam gevallen, dus wat je voelt is geen bedrog, maar het daadwerkelijke vallen! Je hing met je astraallichaam tijdens het dromen ergens boven je lichaam of was zelfs nog een stuk verder weg.

Ook de analyse en training van heldere dromen, bevestigt des te meer dat als je in een heldere droom de controle overneemt, je opeens beseft dat je ergens in een bepaalde dimensie bent, buiten de dimensie van je stoffelijke lichaam. Wat ik hiermee dus wil zeggen, is dat je je tijdens het dromen ook uit je lichaam begeeft, waarbij je astraallichaam ergens rondzweeft in een bepaalde (droom-)dimensie. Dit verklaart dus de universele valsensatie.

Het verband tussen (heldere) dromen en uittredingen is: dromen zijn de springplank naar uittredingen. Alles staat of valt ( :) !) met bewustzijn.

Hieronder volgt een aantal kenmerken van en rondom uittredingen dat, naar ik vermoed, bij velen een zogenaamd AHA! Erlebnis zal oproepen.

Let er dus de volgende keer eens op als je een van de volgende sensaties hebt. Dromen en uittreden doen we allemaal, de vraag is: beleef jij de uittreding bewust of onbewust?

Weet wanneer je uittreedt!

Kenmerken vᮠen rondom een uittreding, al dan niet als zodanig herkend en erkend (let op dat laatste woord):

Opmerking: sommige zinnen zijn inhoudelijk variaties van elkaar, maar voor de volledigheid worden ze toch beide (of meer) gegeven.

 • Je hoort suizingen in je hersenen, waarbij alle richtingen mogelijk zijn: v.l.n.r., v.r.n.l., voor voren naar achteren, van achteren naar voren, van... (let op: geen oorsuizingen, maar echt in je hersenen).
 • Je hoort knallen in je hersenen.
 • Je hoort 'stemvork' geluiden in je hersenen. Andere 'vreemde' geluiden in je hersens zijn ook mogelijk.
 • Je voelt en ziet jezelf door een gang glijden waarbij je heel realistisch ziet.
 • Je hebt het gevoel dat je zweeft en je voelt jezelf als een speer door een bepaalde ruimte gaan.
 • Je voelt dat je met je geest door materie heengaat: door deuren, ramen, muren.
 • Je hebt een bijzondere aandacht voor een gebouw, een trap, een muur: je zit er met je neus zowat bovenop (laat staan erin) en al je aandacht gaat uit naar deze vormen.
 • Je ziet dingen van een ander of van een andere ruimte die je niet had kunnen zien. Je ziet bijvoorbeeld je buurman de afwas doen, terwijl jij officieel in je bed ligt.
 • Je wordt plotseling wakker, al dan niet met bonzend hart, en je voelt je totaal gedesori�eerd; je weet bijgod niet meer waar je bent en kijkt verwilderd om je heen (verklaring: je was ver weg).
 • Je wordt wakker waarbij je het gevoel hebt met een schok terug in je lichaam gevallen te zijn.
 • Je voelt je heel licht in je lichaam alsof je ligt te kabbelen in je eigen lichaam.
 • Je voelt je in je lichaam liggen, alsof je in een ruimtevaarderpak ligt en jij ligt er bewegingsloos in, of de variatie:
 • Je voelt je totaal verlamd in je lichaam en je kunt niets bewegen, als ligt je lichaam in een ban. Je probeert te praten, te schreeuwen, je hand te bewegen, maar niets van dit alles lukt.
 • Je ziet jezelf (op bed liggen of iets anders aan het doen).
 • Als je op bed ligt en in een bepaalde staat raakt, zie je anderen, maar zij zien jou niet.
 • Je probeert je uit alle macht bemerkbaar te maken, maar niemand merkt je op.
 • Je probeert de deurklink te bewegen, het lichtknopje aan te knippen, het raam te openen, enzovoort, maar je merkt dat dit niet lukt (omdat je door de materie heen schiet en / of de materie niet op je reageert zoals je als mens gewend bent).
 • Je vliegt 'tijdens een droom' boven steden en landschappen en denkt: h鬠ik ben geheel bewust, ik weet waar ik me bevind (dit hoeft niet geografisch te zijn, maar in ieder geval visueel) en ik controleer mijn eigen bewegingen.
 • Je hebt het gevoel dat je uit je bed wordt gedreven waarbij soms zelfs lakens, dekens, matras of heel het bed mee lijken te bewegen.
 • Je voelt een dwingende energie om je lichaam die aan je lijkt te trekken.
 • Je voelt energie over je lichaam lopen waarbij je erotisch en/of seksueel geprikkeld kunt raken (Astrale_erotiek).
 • Je voelt tintelende energie om je heen, (intense) warmte, vibraties, lichtstralen, sensaties als die van wind.

(door Sten Oomen)

Links:
Monroe Institute
Ingo Swann
Robert Bruce
William Buhlman
Alfred Ballabene
Ron Malestein
Sten Oomen
Meer links

Zie ook:
Astrale_erotiek
False_awakening
Lucide_droom
Sleep_Paralysis
Zilveren_koord