Astrale erotiek

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Astrale erotiek[bewerken]

Inleiding 'Astrale erotiek'[bewerken]

Geachte lezer.

Fok wordt groot, groter, grootst, dat blijkt ook uit het ontstaan en de groei van het nieuwe Fok Wiki, dat wellicht binnenkort alweer jong belegen zal zijn. Er groeit natuurlijk meer in de wereld, wat te denken van de liefde, die elke dag opnieuw weer groeit en bloeit, ondanks alle ruzies en oorlogen, en misschien zelfs wel een beetje (!) dankzij alle oorlogen en ruzies. Je kunt er immers iets van leren h�, namelijk dat niemand echt gelukkig wordt als de ander ongelukkig is. Maar laat ik niet afdwalen, er groeit nog veel meer in deze wereld. Zonder plat over te willen komen bij zo'n rond drie dimensionaal onderwerp, kom ik uit bij het edele mannelijke geslachtsdeel, hoeveel daarvan groeien er daarvan op dit moment? Durft u een schatting te geven? En waarom groeit het, is het meer dan een biologisch proces? Daar is genoeg over geschreven en u kunt dat overal nachecken. Maar er werpt zich een nieuwe vraag op. Groeit het edele deel van de man alleen aan deze zijde van het bestaan, of groeit het ook aan gene zijde? En hoe zit het met de seksualiteit van de vrouw aan gene zijde, de andere kant, de astrale wereld...? Bestaat er daar liefde op het hoogste niveau en geile wellustigheid? Wat betreft deze vragen hoop ik een tipje van de sluier op te lichten; een wellicht toepasselijke beeldspraak.

Ik hoop u een indruk te geven van de mogelijkheden.

Vriendelijke groeten,

Sten Oomen

Astrale erotiek (kort)[bewerken]

Astrale erotiek is het hebben van erotische ervaringen terwijl je uit je stoffelijke lichaam bent getreden of terwijl je met een astraal (= geest) bewustzijn waarneemt (uittreding). Astrale erotiek kent vele soorten en uitingsvormen waaronder erotische chakra-energie, astrale erotiek in je stoffelijke lichaam (vergelijk: tantra en seksuele Kundalini energie), astrale erotiek met geesten en energie�n (al dan niet bekenden), erotische wind- en bliksemenergie, erotische snelheidsenergie, buitenaardse(n) erotiek, astrale natuurerotiek.

Door het proces van uittreden zelf raken de zeven chakra's, en met name het eerste en tweede seksuele chakra, in beroering . Hierdoor kun je onverwacht en misschien ongewild in een staat van opwinding belanden. In deze deels stoffelijke, deels astrale staat van opwinding kun je erotische energie�n, maar ook geesten aantrekken, die heel onzuiver of juist goddelijk zuiver, of alles daar tussenin kunnen zijn. Het is aan jezelf daarmee om te leren gaan: op de aarde is het niet anders.

Astrale erotiek is een vorm van eenwording met energie�n en geesten. Het is mogelijk dat je een overgegane geliefde in een astrale sfeer ontmoet en hernieuwde mooie (erotische) ervaringen met elkaar deelt. Het is ook mogelijk dat je geesten en energie�n aantrekt die buitenaards zijn en die iets van je willen leren en/of iets met je willen delen. Je bent altijd eigen baas, maar de ander op je astrale pad kan ook een eigen wil en/of bedoeling hebben, die niet pers� onzuiver hoeft te zijn. Indien de geest en/of energie niet verkeerd aanvoelt (gevoel bedriegt je niet), kun je, als je dat wilt, een zekere openheid betrachten en de ervaring niet meteen blokkeren en misschien zelfs met gezonde nieuwsgierigheid beleven.

Astrale erotiek (lang)[bewerken]

Tijdens uittredingen en verwante geestestoestanden gebeurt er het een en ander met je stoffelijke lichaam alsook met je astraallichaam. Er kunnen soms, of zelf vaak, sterke erotische en/of seksuele gevoelens naar boven komen, schijnbaar ongevraagd en onverwacht.

Het blijkt dat er op dit gebied sterke behoefte is aan informatie; reden waarom dit onderwerp hier apart behandeld wordt. Het woord seksualiteit in verband met het ervaren van uittredingen is al bij meerdere 'ervaringsdeskundigen' gevallen, en ook in mijn eigen boek ('Door het raam') snijd ik het onderwerp uitvoerig aan. Andere ervaringsdeskundigen, die er ook nog eens over schreven (!), waren Robert Monroe (1915-1995) en in Nederland Jan Kleyn (1927-1998).

Taboe-omgeven als dit onderwerp nog steeds is, zelfs nu we de 21e eeuw zijn ingegaan, blijken er regelmatig vragen te rijzen over het hoe en waarom van de 'seksuele en/of erotisch (getinte) uittreding'.

Citaat uit 'Uittredingen' van Robert Monroe:

[...] veel bekende, paranormaal begaafde mensen waren in hoge mate seksueel van aard. [...] Er scheen een direct verband te bestaan tussen hetgeen ik opvatte als geslachtsdrift en deze 'kracht' die het me mogelijk maakte uit mijn lichaam te treden. [...] (bladzijde 186 en 191)

In hetzelfde boek op bladzijde 192 en 193 beschrijft Robert hoe hij buiten zijn lichaam een groep geesten ontmoet die hem stuk voor stuk een hand geven waarbij er echter iets zeer onverwachts optreedt: bij elk handen-schudden ontstaat een seksuele ontlading, zoals Robert overduidelijk (... :) ) moet concluderen.

Zo zijn er meer voorbeelden in zijn werk te vinden. Als pionier op het gebied van uittredingen, en zeker ook op het gebied van uittredingen en seksualiteit, was het voor hem niet licht om hierover te schrijven. Als getrouwd man vroeg hij zich bovendien bij zijn astrale seksuele 'avonturen' serieus af of hij zijn vrouw misschien 'ontrouw' was, wat hem er soms van weerhield, hoewel 'de drang' niet te overwinnen bleek. Niet definitief.

Mijn eigen ervaringen bevestigen dit 100 %. Zodra je lichaam op het punt van uittreden staat, begint je hele lichaam te vibreren. In 30-40 % van de gevallen (bij mij in ieder geval) krijgt het seksuele en /of erotische element een (belangrijke) rol in de uittreding of verwante geestestoestand of wordt het zelfs het 'hoofditem' van de uittreding.

Je kunt overigens ook astraal reizen zonder het hele uittredingsproces doelbewust meegemaakt te hebben. Dan is dit vibreren van het lichaam dus niet van toepassing, hoewel je wel in de uittreding/astrale reis zelf geconfronteerd kunt worden met intimiteit.

Waarom? - 1 Een korte verklaring ligt in het in trilling geraken van alle zeven chakra's die op het menselijk lichaam liggen, waaronder het eerste en het tweede chakra waar de seksuele beleving ligt.

Je hebt achtereenvolgens de volgende chakra's: 1 Wortel, 2 Heiligbeen, 3 Navel, 4 Hart, 5 Keel, 6 Derde Oog en 7 Kroon. In 1 en 2 met name ligt de beleving van de seksualiteit.

Wie meent 'boven' seksualiteit tijdens uittredingen, en trouwens ook seksualiteit in het algemeen, te staan, komt (zwaar) bedrogen uit. Het gaat er niet om waar je (niet) in gelooft of welke ethiek je (niet) aanhangt. Het seksuele en/of erotische element van uittredingen valt niet weg te cijferen. Het valt gewoon samen met het in beweging komen van het astrale lichaam door het uittreden, het splitsen van astraallichaam en stoffelijk lichaam.

Jan Kleyn schrijft er in zijn boeken onomwonden over hoe hij de liefde 'bedrijft' met zijn gids Leila. Dit heeft zeker bij een aanzienlijk aantal mensen toch ook weerstand opgeroepen. Mijn visie hierop is dat zo'n taboe doordrongen onderwerp zeer zorgvuldig en met veel liefde beschreven moet worden, wil je niet, en in veel gevallen onterecht, de indruk wekken gewoon 'geil' of promiscue (seksueel willekeurig) te zijn. Onze taal levert immers 'netjes' alle vooroordelen op een dienblaadje aan; vooroordelen die ons verhinderen het fenomeen in eerlijkheid te bestuderen en te waarderen.

Ook en vooral de kerk heeft roet in de menselijke beleving van seksualiteit gegooid. Seksualiteit was ronduit vies behalve als je het deed om kinderen te verwekken en dan ook nog getrouwd natuurlijk. Alle andere vormen waren goed om in de hel terecht te komen, volgens onze oude inquisiteurs uit de middeleeuwen dan. Je werd voor minder op de brandstapel gegooid.

Wij echter weten gelukkig en inmiddels al veel beter. Iets wat zo essentieel is als lucht en voedsel, en iets wat plezier kan verschaffen voor de ander en jezelf, zonder daarbij iemand te hoeven schaden (als je 'het' tenminste veilig en met respect voor de ander doet), integendeel, iets waardoor wij ook spiritueel kunnen groeien, dat is alleen maar een zegen, voor 'hier' en ook 'voor later'.

Misschien dat het deze en gene aan de goede woordenschat en woordkeuze ontbrak om dit fenomeen met recht te beschrijven in aardse taal. Daarnaast is het aan jezelf, wat je met deze sterk optredende erotische gevoelens tijdens een uittreding doet, maar dat geldt hier toch op de aarde ook. Je hebt allerlei variaties van seks en erotiek, van het allerlaagste tot het allerhoogste.

Wat en wie je kunt tegenkomen? Wat je allemaal kunt ervaren in verband met seksualiteit tijdens uittredingen?

Alles begint te bubbelen in en om je lichaam, zowel stoffelijk en astraal en je begint je ronduit zwaar erotisch of zelfs in de lading 'geil' te voelen (geef me een ander, beter woord als je er een weet ;) ). Je kunt je verzetten of eraan toegeven. Verzet is soms moeilijk, soms zelfs onmogelijk, ook al probeer je het echt en waarachtig. 'Het' is sterk. Er blijken daar geesten en energie�n te zijn die zich tot je aangetrokken voelen. Dat kunnen geesten en energie�n van allerlei niveaus zijn.

En ook jijzelf bent het, dit dit onbewust in gang brengt.

Sterk aan te raden valt de 'lage' geesten te weren, wat naar mijn ervaring mogelijk is, als je duidelijk maakt dat je niet in zoiets laags ge�nteresseerd bent. (Het is hier niet de plaats om een heel boekwerk aan adviezen te geven...). Waarmee niet gezegd is dat je je eigen seksuele beleving volledig kunt uitschakelen. Je hebt echter een vrije wil te kiezen, en als je iets echt wilt of niet wilt, zul je daarin slagen. Dat doe je toch op de aarde ook.

Soms wordt het niet duidelijk wie of wat er precies achterzit, het kunnen ook energie�n zijn die om je heen zweven. Soms wordt het wel duidelijk en zie je een geest duidelijk en voel je zijn of haar lichaam precies, zoals je dat bij een mens zou doen.

Je kunt jezelf in een toestand terugvinden dat je in de lucht aan het kussen bent en teruggekust wordt, met je tong of gewoon alleen met je mond. Je kunt voelen dat er erotische energie�n over je hele lichaam lopen die je precies aanraken op je meest intense seksuele punten alsof 'ze' feilloos zien waar die liggen. Inderdaad: erg confronterend. Je kunt zelfs gehele seksuele uitwisselingen hebben die in meerdere vormen en op meerdere manieren kunnen plaatsvinden. (zie ook mijn boek)

Waarom? - 2 Net als op de aarde is de taal van de intimiteit de meest directe en sprekende taal naast bijvoorbeeld de taal van de muziek, die ook direct tot de ziel spreekt. Ook daar speelt het zo'n grote rol als hier en bovendien is er, naar mijn ervaring, ook nog eens een krachtig spanningsveld tussen de mens hier en de geest 'daar'. Een spanning die overbrugd wil worden. Zoals alles er naar streeft een eenheid te worden.

Een seksuele en erotische uitwisseling met een edele geest, een verlichte geest, kan en zal waarschijnlijk het mooiste en fijnste zijn wat je �berhaupt kunt meemaken.

Wie dit veroordeelt, veroordeelt het leven zelf, want iedereen, zonder uitzondering, is hier dankzij een seksuele en/of intieme daad. Seksualiteit en intimiteit vormen de levenspoort van vele en misschien wel alle dimensies die er bestaan. Alles staat of valt met de manier waarop je het doet, dat geldt gewoon overal en dus ook tijdens uittredingen.

Links:

Astrale erotiek
Informatie over Matriarchaat, de Godin en Tantra
Kundalini
Tantra Pagina

Zie ook:
Uittreding