Arrest

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De beslissing (uitspraak) van een hogere rechter heet in Nederland en [[Belgi�]] arrest.

Waar de beslissing van een rechter in eerste aanleg vonnis heet, heet deze van een Nederlands gerechtshof, een Belgisch hof van beroep of arbeidshof, het Hof van Cassatie of de Hoge Raad der Nederlanden een arrest. Het arrest kan zowel een bekrachtiging van het omstreden vonnis of eerdere arrest bevatten, als een gehele of gedeeltelijke vernietiging ervan, waarbij de rechter in hoger beroep of cassatie opnieuw beslist of (soms) de zaak terugverwijst.

Wanneer in cassatie het arrest waartegen beroep is ingesteld wordt vernietigd of verbroken, verwijzen de Hoge Raad of het Hof van Cassatie de zaak over het algemeen naar een ander beroepshof. In Nederland gebeurt dat met aanwijzingen waar de rechter rekening mee dient te houden bij de beslissing. In Belgi� zijn die aanwijzingen pas bindend na een tweede verbreking en een tweede doorverwijzing, inmiddels dus naar een derde hof van beroep.

Uitspraken van de Raad van State in beide landen, van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg worden ook arresten genoemd.