Argumenteren

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In verscheidene disciplines vormt argumenteren een belangrijk issue; niettemin blijkt er nogal eens onenigheid te bestaan over wat een goed argument is en wat niet. Hieronder is geprobeerd door middel van enkele restricties af te bakenen op welke manier een redenatie goed en logisch kan overkomen, opdat er een wat uniformer manier van redeneren wordt ontwikkeld.

  • Breng bij elke veronderstelde theorie/feit/etc. een valide bron aan. Hierbij valt te denken aan een onderzoek van ee erkende instelling, een proefschrift, een werk van een gerenommeerde filosoof/wetenschapper of een andere publicatie in die richting. Zomaar een website aanhalen valt zeker niet onder verantwoorde bronvermelding.
  • Bouw een betoog logisch op; bij langere betogen valt te denken aan inleiding, kern en conclusie. Er dient ook samenhang tussen deze onderdelen te bestaan.
  • Vermeld altijd in de inleiding waarover je iets wilt gaan stellen; dit is je onderwerp, en de rest van de tekst dient dan ook slchts ter ondersteuning van dat onderwerp te zijn. Vermijd irrelevante tekstgedeelten.
  • Zorg ervoor dat alle informatie (metingen/experimenten/externe bronnen/beredeneringen) in de kern staan. In de conclusie kun je hier samenvattend op teruggrijpen en uiteindelijk je stelling poneren.
  • Zorg ervoor dat je stellingen zowel op logisch vlak als op empirisch vlak kloppend zijn.
  • Vergelijk alleen zaken die met elkaar te vergelijken zijn. Een mierenhoop en een elektronenwolk zijn nou eenmaal zaken van totaal andere ordes.
  • Speel niet op de man.
  • Gebruik geen agrumenten in de trant van 'het is toch algemeen bekend dat...'
  • Maak geen gebruik van vergezochte hypotheses. Het valt wellicht niet uit te sluiten dat mijn bureaulamp elke nacht weer verdwijnt en er de volgende dag een exacte replica van staat; het is echter voor de hand liggender om te stellen dat die bureaulamp er simpelweg de hele nacht blijft staan.