Voodoo

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Voodoo[bewerken]

Voodoo[bewerken]

Het woord voodoo betekent "goddelijke ingeving", "levenskracht". De basis van de voodoo-religie is het inzicht dat alles met elkaar verbonden is. Het meeste en krachtigst leeft op dit moment de Voodoo religie/cultuur in Ha�tie. Voodoo is noch slecht, het "is". De beoefenaar/ praktiserend gelovige kan slechte of goede intenties hebben. Net als dat de leer geneeskunde niet goed of slecht is, de arts kan dat wat hij weet voor goede als slechte zaken gebruiken. Hij weet immers exact wat een mens kan helen/schaden. Het is aan hem om de keuze tussen goed en kwaad doen te maken.

Een "kwade" praktiserende voodoo gelovige wordt bokor (zwarte magi�r in voodoo) genoemd. Handig om te weten is dat alles wat je uitzendt met versterkte werking weer bij je terug komt. Een bokor hoeft zijn kunnen niet altijd te danken te hebben aan zichzelf, zijn eigen vermogen of zijn eigen ontwikkeling. Vaak is het zo dat een bokor contact heeft gelegd met een demoon. Wat er tegenover staat vergeten de zwarte magi�rs vaak.... na hun dood zullen ze de demoon moeten dienen in de andere wereld.

deze informatie kan je goed gebruiken

het maken van voodoo[bewerken]

voodoo bestaat echt, door het te laten werken heb je nodig, 1. nagel van de peroon die je haat 2. de haar van de persoon die je haat 3. naalden

hoe moet je het maken 1. doe de nagel met water in een pannetje. laat het water koken en laat het koken doe dan de haren er bij. max 3 haartjes is voldoende goed roeren. doe de voodoo pop er in en goed roeren laat 15 min staan op kokent water en blijf om de 2 min roeren!

na het koken haal je de voodoo er voor zichtig eruit laat de voodoo drogen met 6 kaarsen er omheen! anders gaat de geest weg als de pop gedroogt is dan kan je de kaarsen uit doen en dan moet je nog een spreuk er bij zeggen bij de rook van de kaarsen de spreuk. voodoo voodoo leef mij wijze gehoorzaam de pijn!. na dat je dat gezegt heb is je voodoo klaar test het uit maar wees vorzigtig je kan iemand er mee doden als je het laat vallen

om de persoon uit de voodoo te krijgen moet je de voodoo in groen water koken en na het koken moet je een drupen benzine op de benen en armen leggen en een streep op de buik. steek het dan aan en laat de voodoo pop helemaal opbranden tot er alleen maar ass is. LET OP!! de ass moet in een voodoo potje ! dan kan je het pas begrafen! anders komen de geesten op je af!

voor meer vragen voeg dan palmatje@hotmail.com

Wezens in de Voodoo-cultuur[bewerken]

Alle invloedrijke wezens hebben een goddelijke status in voodoo, goden, engelen en de demonen. De wezens worden verdeeld in 2 groepen: de Rada-loa's en de Petro-loa's. De wezens zijn niet in zwart/wit en goed/kwaad te verdelen zoals bijvoorbeeld de engelen en demonen in het Christendom.

Sommige wezens kunnen zowel als Rada-loa als Petro-loa aangeroepen worden.Je zou het kunnen zien als 驮 en hetzelfde wezen in verschillende gedaanten. Sommige wezens zijn puur een Rada- of Petro-loa. De Rada-loa's dienen meer voor het scheppen, opbouwen en onderhouden van het alles.De Petro-loa's vormen een groep demonen, ze worden vooral voor schadelijke magie aangeroepen.

Bij het aanroepen van een Petro-loa is het gebruikelijk een bloedoffer te brengen.Het dier dat geofferd wordt moet instemmen....Dit wordt gedaan door het dier voedsel voor te zetten. Eet het... dan wordt het geofferd. Weigert het dier het eten... dan wordt er een ander dier uitgezocht.

Nu zou het heel makkelijk zijn om te stellen dat Rada-loa's alleen voor goede zaken aangeroepen worden en Petro-loa's alleen voor slechte zaken. Het is echter niet zo dat in de voodoo-religie de Petro's als duivelse wezens gezien worden.Ze zijn, ze zijn invloedrijk.. dus ze dienen respect te krijgen. Daarnaast is het zo dat men ze ook aan kan roepen a???ls bescherming t駥n zwarte magie. Hiervoor wordt meestal wel een tegenprestatie gevraagd of aangeboden.

Enkele namen van Goddelijke wezens[bewerken]

(de meeste namen kunnen op verschillende manieren geschreven worden):

 • Legba: wachter bij de poort naar de wereld der geesten (via hem loopt dus meestal het contact)
 • Shango: kan ondersteunend werken bij processen, moed, kracht, bescherming, vuur
 • Oshun: vergelijkbaar met Venus/ Aphrodite, heksengodin die meestal door vrouwen om hulp wordt gevraagd
 • Oya: Godin van de plotselinge verandering, rivier
 • Yemaya: vollemaan, moeder, beschermt foetus, twee verschijningsvormen La Balianna en Sirene, water, vrouwelijke macht/kracht
 • Obatala: tweeslachtig (mannelijk �n vrouwelijk), bevriding, schepping in stand houden, genezing
 • Ogun: vuur, gunstenmagie, mannelijk, verschillende verschijningsvormen, bos, krijger loa.
 • Agw�: standvastig, vergelijkbaar met zeegod Neptunus, wordt aangroepen om water te kalmeren of veilig over te varen, visvangst, watertoestand
 • Damballah: worden aangeroepen om op te laden met levenskracht. Hoeder kosmisch weten in slangengedaante, vormgeworden apen
oerkracht. 
 • Loco: Oergod. Eerste priester die in een loa veranderde. bemiddelende rol mens - goden.
 • Zaka: plantengod. Is de plattelands bevolking goedgezind, houdt zich met hun kwesties bezig.
 • Simbi: wachters bronnen en moerassen. Symbool slang. Nabij de geesten der doden. Water. Bemiddelaarsrol mens - Goden. Belichamen het onderbewuste. Worden aangeroepen voor hulp bij tovenarij.
 • de g�d�s: Zijn geesten die met de dood en de doden te maken hebben. De dood is in de voodoo-religie niet het einde... de dood betekent wedergeboorte op een ander niveau. G�d�s zijn dus niet slecht. Ze herinneren juist aan de kringloop van het leven. Ze maken mensen belachelijk en brengen tegelijkertijd vrolijkheid. Brutaal, ironie, seksueel vrij.


boze loa's:[bewerken]

 • loa Criminel: Dodengeest. Probeert de door hem bezetene vaak op te eten, dit kan lijden tot bijtwonden die de bezetene zichzelf toebrengt.
 • loa Jean-Zandor: geweldadig, opvliegend. Ook bij deze loa is het risico groot dat de bezetene zichzelf verwondt. Mensenverslindend.
 • loa Krabinay: boosaardig. Maar ondersteunt priesters/tovenaars en helpt bij genezing van schadelijke magie. Krachtige loa.
 • loa Bakulu-Baka: Boosaardig. Vermijdt net als vele andere boosaardige loa's positieve wezens en vijanden van demonen. Zal dus niet uit zichzelf tot je komen. Verschijnt alleen als hij aangeroepen wordt.
 • Mondonge-Mussai-loa's: godheden uit het gebied Kongo. Eist honden als offer.
 • 'Marinette-bois-che�che: meest gevreesde vrouwelijke loa. Vrouw van Jean-Zandor en rechterhand tovergeest Kita. Kerkuil, weerwolf, waar zij ook heerseres van is. Weerwolven worden in de voodoo-cultuur als vrouwelijk gezien.


Marassa's:[bewerken]

in de voodoo-cultuur worden tweelingen vereerd. Tweelingen staan symbool voor de goddelijke tweeling Mawu en Lisa. Ze staan voor de mannelijk-actieve en vrouwelijk-passieve energie�n (belichaamd in de zon en de maan !). Tweelingen (vooral bestaande uit jongen - meisje) worden als hun aardse vertegenwoordigers beschouwd. Heerser over alle dode en levende tweelingen is de loa Marassa.Het zijn ongeluksbrengers, er wordt gepoogd ze constant gunstig te stemmen, ze beschikken over grote geneeskracht en ze hebben de gave om regen te voorspellen en te be�nvloeden.


Fetisjen:[bewerken]

Dit zijn vaak holle voorwerpen die door natuurgeesten, vooroudergeesten of astrale zombies bewoond kunnen worden. (beelden, delen van dieren, planten... denk maar aan Alladin en de toverlamp ;) ). Een tovenaar kan een geest overhalen om zich in een voorwerp te laten "vangen". Je kan ze dan voor bij hun karakter passende zaken als hulp aanwenden. Sjamanen maken gebruik van dit soort hulpgeesten". De tovenaar/Sjamaan die een dergelijke hulpgeest beheerst, heeft de verantwoordelijkheid deze geest gunstig gestemd te houden en is voor deze geest verantwoordelijk. Elementengeesten: Een fetisj bewoond door een elementgeest, water, aarde, vuur en lucht. (als het een goede magi�r is kan hij waarschijnlijk een elementgeest scheppen die eigenschappen van alle vier de elementen in zich heeft).De magi�r die een dergelijk wezen schept is en blijft zelfs na zijn dood verantwoordelijk voor de elementgeest. Andere mensen kunnen het gebruiken voor kwade zaken, het kan zelfs een eigen leven gaan leiden. het is dus van groot belang dat je goed vastlegt wat het doel is voor het scheppen van dit wezen en wat zijn taken zullen zijn. Handig en belangrijk kan zijn een levensduur vast te leggen.

 • verschillende elementengeesten:
 • Lichtgeest: vaakmet maar ��n vermogen uitgerust. Wordt gebruikt voor genezing, succes, verkrijgen van vaardigheden.
 • Zielenpop: Golem;kunstmatig en levend wezen. Wordt voor erg veel verschillende zaken ingezet. Brengt een grote ! verantwoordelijkheid met zich mee.
 • Yidam: Worden vaak ingezet om magi�rs te beschermen, zieken te behandelen, voorwerpen te verplaatsen en boodschappen door te geven. Ontwikkeld een eigen persoonlijkheid. Zeer krachtig.


Zombies:[bewerken]

Zwarte magie ! De bokor brengt zijn slachtoffer op magische wijze om het leven, tijdelijke hersendood. De ziel van het slachtoffer stopt hij in een pot (astrale zombie). Deze richt hij af tot demoon, die hij voor verschillende doeleinden kan inzetten. Als het een zeer hoog ontwikkelde bokor is kan hij zelfs het lichaam dat begraven is opgraven en weer tot leven brengen. Hij heeft dan naast zijn astrale zombie een willoos lichaam dat bevelen uit zal voeren. Het is moeilijk, maar mogelijk om zo iemand weer terug te brengen naar het rijk der levenden. Als dit al lukt zal de persoon zeer vlot alsnog sterven en kan de familie hem opnieuw begraven.


Er zijn nog veel meer soorten van zwarte magie. b.v. de dodenzending: het slachtoffer vermagerd heel snel, spuugt bloed en verliest alle levenskracht.