Signalen

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding[bewerken]

Signalen worden in elke Transport Tycoon-versie gebruikt om rails effici�nter te maken. Door signalen dicht achter elkaar neer te zetten kunnen treinen dichter op elkaar rijden, en kan een rails drukker worden zonder opstoppingen te veroorzaken. Signalen kunnen, net als in het echt, op groen en rood staan. In toekomstige versies van OpenTTD komen wellicht ook nog gele signalen.


Signaaltypes[bewerken]

Transport Tycoon


Oneway of twoway?[bewerken]

Signalen zijn er in vijf types, die elk in oneway en twoway zijn onder te verdelen. Het verschil tussen oneway en twoway is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Je bouwt een oneway altijd op een netwerk met gescheiden rails voor de aan- en afvoer van lading. Maar wanneer een trein moet kiezen tussen sporen, bijvoorbeeld bij een station voor het vrije perron, zijn twoway-signalen nodig. Een oneway-signaal betekent in dit geval "Kies de kortste route" en een twoway-signaal betekent "Kies de vrije route."


Normale signalen[bewerken]

Ttdoneway.png

Het normale signaal is het meestgebruikte signaal, deze zet je op elke rails neer die door meer dan ��n trein gebruikt wordt. De treinen zullen op dezelfde afstand van elkaar rijden als de signalen van elkaar af staan.

Ttdstatsignals.png

Met normale signalen is het aantal treinen dat in een station past gelijk aan het aantal perrons. Bij de afbeelding hierboven is het maximaal aantal treinen dus vier. Als een vijfde trein bij het station aankomt, en alle sporen zijn bezet, zal deze voor het rechterperron wachten en een opstopping veroorzaken.

Presignals[bewerken]

Presignals is de verzamelnaam voor entry-, exit- en combo-signals. Entrysignals en exitsignals zijn verplicht voor een goede presignal-kruizing. Combosignals zijn optioneel, en kunnen voor een betere doorstroming zorgen.


Entry en exitsignals[bewerken]

Entrysignals worden geplaatst op een plaats waar treinen een keuze moeten maken. Deze signalen zijn meestal oneway. Indien alle keuzemogelijkheden bezet zijn, - De exit- of combo-signals staan allemaal op rood -, blijft de trein wachten voor de entrysignal. Hierdoor wordt de aanloop naar een station, of alternatieve route, nooit belast. Op elke keuzemogelijkheid na een entrysignal komt een exitsignal. Deze zijn altijd twoway.

Ttdentryexit.png

Op de afbeelding staat een station met vier perrons en een presignal-kruizing. De trein maakt bij de entrysignal een keuze voor het eerst beschikbare exitsignal. Indien alle perrons bezet zijn blijft de trein wachten voor de entrysignal.


Combosignals[bewerken]

Combosignals zijn niet verplicht in een presignal-kruizing. Maar vooral voor drukke stations is het erg handig deze wel te gebruiken. Combosignals worden aan de hand van de volgende afbeelding uitgelegd:

Ttdcombo.png

Een exitsignal staat op rood als een trein op een perron staat. Wanneer beide linkerexitsignals op rood staan, dus als beide linkerperrons bezet zijn, staat combo 1 op rood. Als een trein naar een van de linkerperrons rijdt over spoor A, staat combo 1 ook op rood. Als er tegelijkertijd een andere trein aankomt, zal deze voor spoor B kiezen, omdat combo 2 op groen staat. Als beide combosignalen op rood staan, staat de presignal ook op rood, en wacht de trein voor de presignal. Met normale signalen zou de trein doorrijden naar het dichtstbijzijnde perron en een opstopping veroorzaken.


PBS[bewerken]

PBS staat voor "Path Based Signalling." Kort gezegd kun je met PBS meerdere treinen over ��n stuk spoor laten rijden. Hiermee kun je erg effici�nte stations maken. PBS zit niet meer in de laatste offici�le versies van OpenTTD, wel in oude nightlies en in TTDPatch.

Pbs.png

Door PBS-signalen voor het station en voor elk perron neer te zetten kunnen meerdere treinen tegelijk aankomen in het station.