Medium

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een medium is in de esoterie en het occultisme een persoon die zegt de gave te hebben om informatie uit andere dimensies of werelden door te geven.

  • Bij het spiritisme is een medium iemand die zegt dat overleden personen via hem/haar spreken. Het medium is dus het kanaal van de overledenen naar het heden. Het medium is zelf passief met laag bewustzijnsniveau, meestal zelfs helemaal geestelijk afwezig: in trance.
  • In de parapsychologie wordt een medium dat zegt helderziende te zijn paragnost genoemd. Hierbij zouden het medium beelden, geluiden, gevoelens of kennis ingegeven worden. De aard van deze waarnemingen zou zo ongekleurd mogelijk en zonder interpretatie door het medium moeten worden doorgegeven, hetgeen vaak moeilijk is omdat in dit geval het medium bewust aanwezig is en vaak ook emotioneel betrokken. De betrokkenheid opent meestal de helderziendheid of helderwetendheid.

Door de meeste wetenschappers wordt er in het algemeen van uitgegaan dat de aanspraken van esoterische mediums niet te bevestigen zijn, aangezien deze fysica|fysisch tot nu toe niet meetbaar zijn gebleken. Er zijn voor de sceptici te weinig gedegen, wetenschappelijke, reproduceerbare experiment|experimenten onder strikte omstandigheden gepubliceerd, waarin de juistheid van de aanspraken van esoterische mediums onomstotelijk zijn aangetoond. Zij voelen zich in hun mening gesterkt doordat er in sommige gevallen fraude|bedrog is vastgesteld.

De keerzijde van het standpunt van de sceptici is dat zij de ervaringen van de mensen zelf met mediums te weinig recht doen. Je kunt je namelijk afvragen of de daadwerkelijke en geregeld positieve ervaring van mensen met mediums, die al zo oud als de mensheid zelf is, niet allang aangetoond heeft dat geesten bestaan en dat communicatie met hen mogelijk is.

Bekende mediums