FOK!wiki:Links

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Links binnen Fok!wiki[bewerken]

Links binnen Wikipedia, bijvoorbeeld naar artikelen, die al zijn aangemaakt, zijn te maken door dubbele blokhaken om de naam van het artikel te zetten. [[MyAT]] resulteert bijvoorbeeld in MyAT.

Merk op dat, hoewel artikelnamen een hoofdletter horen te hebben, dit in links niet noodzakelijk is. [[myat]] resulteert nog altijd in een link naar het artikel over MyActiveTopics. Let op dat u, wanneer u linkt naar naamruimten binnen Fok!wiki, de betreffende naamruimte meeneemt in de link. [[Overleg:MyAT]] resulteert in Overleg:MyAT, terwijl [[MyAT]] resulteert in MyAT.

Met alternatieve tekst[bewerken]

Het is mogelijk om een andere tekst die moet verschijnen op te geven in plaats van de naam van het artikel. [[MyAT|MyActiveTopics]] resulteert bijvoorbeeld in MyActiveTopics, een link naar het artikel over suiker, maar met de tekst "MyActiveTopics". Deze functie is bijzonder handig wanneer de naam van een artikel niet goed in het zinsverband past.

Voor meervouden is een nog veel handigere manier van werken. Stel voor dat u wilt linken naar het artikel "Computer", maar dat u in uw tekst de meervoudsvorm gebruikt. U hoeft dan geen gebruik te maken van een | (een zogenaamde pipe). [[Computer]]s resulteert dan in Computers. Wanneer dit niet kan, omdat het enkelvoud geen deel is van het meervoud, moet u alsnog een | gebruiken, bijvoorbeeld in [[Server|Servers]].

Naar nog niet bestaande artikelen[bewerken]

Voor links naar nog niet bestaande artikelen of andere pagina's wordt dezelfde code gebruikt als voor links naar bestaande onderdelen op Fok!wiki. [[Link naar nog niet bestaande pagina]] resulteert in Link naar nog niet bestaande pagina, er is dus een duidelijk verschil met links naar wel bestaande artikelen, hoewel het maken van de link niet op een andere manier gaat. Het grote voordeel van deze methode is dat niet alle links naar een nog niet bestaande pagina hoeven te worden gewijzigd wanneer iemand het beoogde artikel aanmaakt.

Categorielinks[bewerken]

Het linken naar (sub)categorie�n is niet gebruikelijk maar kan in bepaalde situaties gewenst zijn. Door het toevoegen van een ":" (dubbele punt) wordt voorkomen dat het artikel zelf wordt gecategoriseerd. Dus [[:categorie:Programmeren]] is een manier om een link te maken naar de categorie "Programmeren".

Wanneer u echter [[categorie:Programmeren]] schrijft komt het betrefende artikel zelf in deze categorie terecht.

Redirect-links[bewerken]

Door een redirect-link te maken is het mogelijk om vanuit een bepaalde bladzijde automatisch naar een bepaalde pagina door te schakelen. Zo is Help:Editing nu een redirect-pagina, dit betekent dat er de volgende tekst op staat: #REDIRECT[[Fok!wiki:Instructies]] waardoor deze doorschakelt naar Fok!wiki:Instructies. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld artikelen met veel verschillende namen naar ��n centraal artikel doen verwijzen.

Linken naar afbeeldingen en andere media[bewerken]

Wanneer u enkel een link naar een afbeelding, een geluidsfragment of film wilt plaatsen, gebruik dan de Media-naamruimte. [[Media:Blink.gif]] (dus "Media" in plaats van "Afbeelding") resulteert in Media:Blink.gif. Ook hierbij kunt u een alternatieve tekst opgeven d.m.v. een "|" (pipe).

Naar de beschrijvingpagina van een afbeelding linken[bewerken]

Wanneer u op een overlegpagina een afbeelding wilt bespreken kan het nodig zijn om naar de beschrijvingspagina van de afbeelding te linken. Dit gaat heel eenvoudig: [[:Afbeelding:Blink.gif]] resulteert in Afbeelding:Blink.gif. Deze truc werkt helaas niet met andere media.

Externe links[bewerken]

Onder externe links worden links naar locaties buiten Fok!wiki verstaan. De simpelste manier om dit te bereiken is door het simpelweg plaatsen van de URI. Het plaatsen van http:// externelink.com/ (zonder spatie) resulteert in http://externelink.com/.

Let op: de software waarvan Wikipedia gebruik maakt, erkent externe links aan "h ttp://" (zonder spatie) of aan de tekst "www." gevolgd door ".nl", ".com", enzovoorts. Alle daarop volgende tekst, tot aan de volgende komma, punt of spatie, wordt gezien als een onderdeel van de URI.

Met alternatieve tekst[bewerken]

Het plaatsen van enkele blokhaken om de URI en de tekst die de link moet aangeven geeft u de mogelijkheid een externe link op te geven, terwijl niet de URL, maar een alternatieve tekst wordt weergegeven. [http://externelink.com/ Geweldige site met meer informatie] resulteert in Geweldige site met meer informatie. Let op de spatie tussen de URL en de weer te geven tekst.

Let op: meestal geeft het plaatsen van blokhaken wanneer er geen alternatieve tekst wordt opgegeven voor ongewenste effecten. [http://externelink.com/] resulteert in [1], een effect dat handig kan zijn in bijvoorbeeld voetnoten.

Interne links[bewerken]

Onder interne links verstaan we links binnen een pagina. Denk bijvoorbeeld aan een link naar een bepaalde kop in een artikel. [[#Identificatie|Ga naar de identificatie-sectie]] resulteert in een link naar de kop "Indentificatie", met "Ga naar de identificatie-sectie" als de weer te geven tekst. Wilt u vanaf een artikel linken naar een onderdeel van een ander artikel, doe dat dan door middel van [[Zomaar een pagina#Identificatie]].

"Verankeringen" maken[bewerken]

Merk op dat bovenstaande methode alleen werkt bij koppen. Stel voor dat u naar iets anders wilt linken dan een kop en de bijbehorende tekst, bijvoorbeeld een tabel. Hiervoor moet u een id-atribuut toevoegen aan de HTML-tag om straks aan te kunnen geven aangeven waarnaar gelinkt wordt. Vaak komt dit neer op het plaatsen van een div-tag. Plaats voor de sectie waarnaar gelinkt gaat worden <div id="Identificatie"> waarbij "Identificatie" een uniek sleutelwoord is, dat later wordt gebruikt in de interne link. Sluit de sectie af met </div>.

De bijbehorende interne link valt op de eerder genoemde manier te maken, dus [[#Identificatie]] of [[Artikelnaam#Identificatie]].

Merk op dat deze manier van interne links maken zeer handig is om voetnoten te maken. Gebruik dan id's als "1" of "voetnoot1" en om de verwijzingen te laten 'zweven' boven de tekst, zoals gewoon bij verwijzingen naar voetnoten, kunt u <span style="vertical-align: super"> en </span> om de verwijzing plaatsen.

Overzicht[bewerken]

In te typen Weergegeven tekst Linkt naar Alternatieve tekst toe te voegen achter een pipe?
[[MyAT]] MyAT Het artikel "MyAT" Ja
[[Computer]]en honden Het artikel "Computer" Nee
[[Java (eiland)|]] Java Het artikel "Java (eiland)" Nee
[[Gebruiker:Jan|]] Jan De gebruikerspagina "Gebruiker:Jan" Nee
[[Media:ABlink.gif]] Media:Blink.gif De afbeelding "Blink.gif" Ja
[[:Afbeelding:Blink.gif]] Afbeelding:Blink.gif De omschrijvingspagina "Afbeelding:Blink.gif" Ja
http://kruid.org/ http://kruid.org/ De website "http://www.kruid.org" Nee
[http://kruid.org/] [1] De website "http://kruid.org/" Nee
[http://kruid.org/ Kruiden] Kruiden De website "http://kruid.org/" Nee
#REDIRECT[[Fok!wiki:Instructies]] (Doorschakeling naar het artikel "TFok!wiki:Instructies") Het artikel "Fok!wiki:Instructies" Nee
[[:Categorie:Programmeren]] Categorie:Programmeren De categoriepagina "Categorie:Programmerene" Ja
[[#Identificatie]] #Identificatie De sectie gemarkeert met het id-atribuut "Identificatie" op de huidige pagina Ja
[[Blaat#Identificatie]] Blaat#Identificatie De sectie gemarkeert met het id-atribuut "Identificatie" op de pagina "Blaat" Ja