Debunkers

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Term die in TRU wel eens langs kan komen waarmee een groep mensen aangeduid wordt die alles wat riekt naar een truth onderwerp steevast proberen te ontkrachten

Goede voorbeelden van typische debunkuitspraken

  • Alle ufo's zijn hoaxen
  • Alle graancirkels zijn door mensen gemaakt

Het liefst gebruikt een echte debunker alleen one-liners en geen onderbouwing.

Deze definitie van debunken wordt echter verkeerd uitgelegd en dus ook verkeerd gebruikt. De werkelijke definitie lijkt op de eerste, echter verschilt wel degelijk. Bunk is een (Amerikaans) woord wat ontstaan is in 1828 na een nietszeggende toespraak in het congress. Debunken betekent dan ook:

To expose or ridicule the falseness, sham, or exaggerated claims of: debunk a supposed miracle drug. expose while ridiculing; especially of pretentious or false claims and ideas; "The physicist debunked the psychic's claims"

Debunken is dus het ontzenuwen van een claim of het aantonen psychics van de onwerkelijkheid van een stelling. De stelling "Alle ufo's zijn hoaxen" kan dus ook als "bunk" worden opgevat en kan daarmee ook "debunked" worden.

Debunken wordt door aanhangers van "alternatieve" theorien vaak als negatief bedoeld, vandaar ook de foutieve (eerste) definitie in het begin van dit artikel.