Conclusie van antwoord

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De conclusie van antwoord is de akte waarmee de gedaagde in een civiele procedure reageert op de dagvaarding.

Bij een procedure die wordt ingeleid met een dagvaarding, kan de gedaagde meestal zijn standpunt innemen door middel van een conclusie van antwoord. In de conclusie van antwoord stelt de gedaagde in hoeverre hij het eens is met de dagvaarding, en voor de punten waar hij het niet mee eens is voert hij verweren aan. Ook wordt in de conclusie van antwoord gemeld over welke bewijzen de gedaagde beschikt, en kan de gedaagde een eis in reconventie instellen.

Nadat de rechter de conclusie van antwoord heeft ontvangen zal hij de zaak nader bestuderen, waarbij een van de volgende dingen kan gebeuren:

Wanneer een gedaagde geen conclusie van antwoord neemt, en ook niet verschijnt op de zitting die is aangegeven in de dagvaarding, zal er verstek verleend worden. Bij verstek wordt de eis, indien deze niet bij voorbaat onrechtmatig of ongegrond lijkt, toegewezen. Het is dus vrijwel nooit verstandig om een dagvaarding te negeren.

In een kort geding kan ook een conclusie van antwoord worden genomen, maar door de korte dagvaardingstermijn wordt dikwijls slechts mondeling verweer gevoerd ter zitting.