Centrale Wilders topic

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

[IMG]http://i48.tinypic.com/95y0xt.png[/IMG]

[u]Geert Wilders[/u] Geert Wilders (1963) is sinds 25 augustus 1998 (met een korte onderbreking in 2002) Tweede Kamerlid. Hij was dat aanvankelijk voor de VVD, maar werd op 2 september 2004 een onafhankelijk Kamerlid. Sinds november 2006 is hij voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de [url=http://www.pvv.nl/]PVV[/url]. De heer Wilders was medewerker van de afdeling Verdragen bij de Ziekenfondsraad, wetstechnisch medewerker van de Sociale Verzekeringsraad en beleidsmedewerker en speechschrijver van de VVD-Tweede Kamerfractie. De heer Wilders is thans, namens de PVV, lid van het Presidium van de Kamer.

[u]PVV[/u] De Groep Wilders/Partij voor de Vrijheid (PVV) is op 22 februari 2006 geregistreerd bij de Kiesraad. Geert Wilders was tevens lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006. De PVV is een vereniging waar de sympathisanten zich niet kunnen aanmelden als lid en daarmee kan zij niet geclassificeerd worden als een klassieke politieke partij met leden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 behaalde de PVV een kleine 6% van de stemmen, goed voor 9 Kamerzetels.

[img]http://i50.tinypic.com/2r3ccbr.jpg[/img]

[u][b]Voorgaande links[/b][/u]

http://forum.fok.nl/topic/1112621 http://forum.fok.nl/topic/1300557 http://forum.fok.nl/topic/1304425 http://forum.fok.nl/topic/1347521 http://forum.fok.nl/topic/1362643 http://forum.fok.nl/topic/1364585 http://forum.fok.nl/topic/1376281 http://forum.fok.nl/topic/1379542 http://forum.fok.nl/topic/1397858 http://forum.fok.nl/topic/1398252 http://forum.fok.nl/topic/1401144

[IMG]http://i46.tinypic.com/43lmr.jpg[/IMG]

[u]Strafvervolging[/u] Eind 2007 deed de [url=http://www.nederlandbekentkleur.nl/]Stichting Nederland Bekent Kleur[/url] (naast nog tientallen anderen) aangifte tegen Geert Wilders wegens discriminatie en het aanzetten tot racisme. De aangifte was gericht tegen de lijsttrekker zelf en zijn partij naar aanleiding van uitspraken die de PVV-voorman deed in opinieweekblad HP/De Tijd. [url=http://ikwastegastbijpauwenwitteman.blogspot.com/2009/01/els-lucas-blogt-wilders-zou-een.html]Els Lucas[/url] (naast tientallen anderen) heeft begin 2008 aangifte gedaan tegen Geert Wilders vanwege zijn film [url=http://www.veoh.com/browse/videos/category/educational_and_howto/watch/v6525905RYJSSM75]'Fitna'[/url], nadat zij eerder, medio 2007, tegen hem aangifte deed naar aanleiding van een opiniestuk in de Volkskrant. Begin 2008 nam strafpleiter en [url=http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/5750/NOVA+College+Tour:+Gerard+Spong]advocaat Gerard Spong[/url] een verzoek van zo'n dertigtal studenten van de Universiteit van Amsterdam aan om aangifte te doen tegen Geert Wilders.

Op 30 juni 2008 seponeert het Openbaar Ministerie (OM) de aangiften tegen de heer Wilders. Het OM was van oordeel dat uitlatingen van Wilders niet strafbaar zijn. Dat uitlatingen kwetsend en grievend zijn voor een groot aantal moslims, betekent nog niet dat deze zonder meer strafbaar zijn, aldus het OM destijds. Over een aantal uitlatingen oordeelde het OM dat deze weliswaar beledigend waren over moslims, maar die uitlatingen waren gedaan binnen de context van het maatschappelijk debat. Dat ontnam volgens het OM aan de uitlatingen het strafbaar karakter. Het OM heeft destijds ook geoordeeld dat er geen sprake was van strafbaarheid wegens het aanzetten tot haat of discriminatie.

Tegen de beslissing van het OM om niet tot vervolging over te gaan werd door acht klagende partijen een [url=http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Gerechtshoven/Amsterdam/Over+het+hof/Rechtsgebieden/Speciale+rechtsgebieden/procedure+artikel+12+Sv.htm]Artikel 12 Sv-procedure[/url] begonnen. De uitkomst van deze procedure was dat op 21 januari 2009 het Gerechtshof van Amsterdam aan het OM beval om Wilders te vervolgen wegens het aanzetten tot haat en discriminatie tegen moslims en hun geloof. Het OM geeft hier gehoor aan en betekent de dagvaarding in persoon aan Geert Wilders op 3 december 2009.

De raadsman van Geert Wilders, Bram Moszkowicz tekent bezwaar aan tegen de dagvaarding. Hij maakt bezwaar tegen de beschuldiging van ‘groepsbelediging’. Hij verwijst naar een arrest van de Hoge Raad op 10 maart vorig jaar. Die sprak een man vrij die een poster voor zijn raam had gehangen met de tekst: ‘Stop het gezwel dat islam heet’. Ten onrechte was de man veroordeeld voor ‘groepsbelediging’, vond de Hoge Raad. De rechtbank Amsterdam beslist achter gesloten deuren over dit bezwaar tegen de dagvaarding en [url=http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BK9121]wijst deze af[/url].

Hieruit volgde de regiezitting van de zaak Wilders op woensdag 20 januari, waar raadsman Moszkowicz zich verzette tegen de aanklacht door te betogen dat de rechtbank en het OM in Amsterdam onbevoegd zijn om hem te vervolgen. De rechtbank zei aan het begin van de zitting tegen Wilders, dat de betrokken rechters neutraal tegenover zijn zaak staan. Dit in reactie op berichten in de media dat het volgens Geert Wilders om een politiek proces gaat. Bram Moszkowicz wil een reeks deskundigen horen in het proces tegen zijn cliënt. Onder hen ook de rechtsgeleerden [url=http://www.ru.nl/actueel/persberichten/law/mr_henny_sackers/]Henny Sackers[/url] en [url=http://www.uvt.nl/webwijs/show/?uid=t.a.deroos]Theo de Roos[/url], die beiden het Openbaar Ministerie hebben geadviseerd in deze zaak. Henny Sackers heeft veel onderzoek gedaan naar (groeps-)belediging en de vrijheid van meningsuiting. Naast de rechtsgeleerden wil Bram Moszkowicz ook een aantal islam- en Koranexperts horen, alsmede een aantal praktiserende moslims en zogeheten afvalligen, waaronder Asfin Ellian, [url=http://www.youtube.com/watch?v=ciOGS6r97oE&feature=PlayList&p=89FA1CBCAF670D2E&index=0]Wafa Sultan[/url] en Mohammed Bouyeri. Uit de verhoren van al deze getuigen moet blijken dat Geert Wilders de waarheid spreekt als hij zegt dat de islam leidt tot geweld.

Het Openbaar Ministerie wil geen getuigen horen, alleen Geert Wilders zelf. Dat verhoor zou achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. Geert Wilders heeft daar bezwaar tegen. Hij is wel bereid een verklaring af te leggen, maar alleen op een openbare zitting. De rechtszaak gaat op 3 februari verder. De rechter beslist dan of het Openbaar Ministerie ontvankelijk is en welke getuigen mogen worden opgeroepen.

[IMG]http://i46.tinypic.com/f1dt9y.jpg[/IMG]

De rechtbank in Amsterdam heeft op woensdag 3 februari bepaald welke getuigen worden gehoord in de rechtszaak tegen Geert Wilders. Vijftien van de achttien getuigen die Geert Wilders had willen horen om de verdediging in zijn rechtszaak rond te krijgen mogen niet komen. Van vijf rechtsgeleerden en vijf radicale moslims -'ervaringsdeskundigen'- ziet de rechtbank niet in wat zij nog kunnen toevoegen. Datzelfde geldt voor vijf islamdeskundigen om wie Geert Wilders had gevraagd. De drie getuigen die zijn goedgekeurd door de rechtbank zijn de eerder genoemde Wafa Sultan, een in Syrië opgeleide psychiater die nu in de Verenigde Staten woont, dr. Hans Jansen, arabist, islamoloog en publicist/columnist en drs. Simon Admiraal, die bij Hans Jansen promoveerde en onderzoeker is op het gebied van radicalisering in Arabische preken.

Een van de weinige wensen die het OM had, namelijk het laten verhoren van Geert Wilders door de rechter-commissaris wordt evenmin toegekend, ook al is een verhoor gebruikelijk voorafgaand aan een strafzitting. Geert Wilders heeft verklaard daaraan geen behoefte te hebben en de rechters respecteren zijn wens.

Zowel de Geert Wilders als Bram Moszkowicz reageerde verbolgen op de beslissingen. Geert Wilders meent dat de rechtbank niet geïnteresseerd is in de waarheid en dat hem geen eerlijk proces wordt gegund. Bram Moszkowicz vindt dat de rechtbank zichzelf overschat door geen deskundigen meer te willen horen, hoewel hij hieraan toevoegde dat hij geen reden heeft te denken dat de rechtbank vooringenomen is en dat een wrakingsverzoek dan ook niet aan de orde is.

De rechtbank schat dat het verhoren van de 3 islamdeskundigen 3 à 4 maanden zal kosten en houdt daarom de zaak tot onbepaalde tijd aan. Verwacht wordt de inhoudelijke behandeling van de zaak ergens plaatsvindt tussen 1 juni en 31 oktober aanstaande en dat ze ongeveer een week gaat duren.

[b]Beschikking artikel 12 Sv inzake Wilders[/b] [url=http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BH0496&u_ljn=BH0496]Bevel tot strafvervolging van het Tweede Kamerlid Geert Wilders[/url]

[b]Dagvaarding[/b] [url=http://www.pvv.nl/images/PDF/dagvaarding%20NL.pdf]Dagvaarding (PDF-bestand)[/url]

[b]Artikel 137 c en 137 d Wetboek van Strafrecht[/b] Artikel 137 c: 1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. (per 01-01-2010, maximaal 7.600 euro) 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd. (per 01-01-2010, maximaal 19.000 euro).

Artikel 137 d: 1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie (per 01-01-2010, maximaal 7.600 euro) 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd. (per 01-01-2010, maximaal 19.000 euro).

[quote][IMG]http://i47.tinypic.com/zmcjuf.jpg[/IMG]

[b]Persoonlijk woord Geert Wilders tijdens regiezitting[/b]

[i]Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank. Ik wil graag een paar minuten gebruik maken van mijn spreekrecht. Van al onze verworvenheden is vrijheid het meest dierbaar en het meest kwetsbaar. Het is waar mensen hun leven aan hebben gewijd en waar mensen hun leven voor hebben gegeven. Onze vrijheid, in dit land, is het resultaat van eeuwen. Het is het gevolg van een geschiedenis die zijn gelijke niet kent en heeft ons gebracht waar we nu zijn. Ik geloof met heel mijn hart en ziel dat de vrijheid in Nederland bedreigd wordt. Dat wat ons erfdeel is, waar generaties alleen maar van konden dromen, dat die vrijheid niet langer een gegeven is, niet langer een vanzelfsprekendheid.

Ik wijd mijn leven aan de verdediging van onze vrijheid. Ik weet wat de risico’s zijn en ik betaal er elke dag de prijs voor. Ik klaag daar niet over; het is mijn eigen beslissing. Ik zie dat als mijn plicht en daarom sta ik hier.

Ik weet dat de woorden die ik gebruik soms hard zijn, maar ze zijn nooit onbesuisd. Het is niet mijn intentie de ideologie van verovering en vernietiging te sparen, maar ik ben er evenmin op uit mensen te kwetsen. Ik heb niets tegen moslims. Ik heb een probleem met de islam en de islamisering van ons land omdat de islam haaks op vrijheid staat.

Toekomstige generaties zullen zich afvragen hoe wij in 2010 op deze plaats, in deze zaal, onze dierbaarste verworvenheid hebben gediend. Of vrijheid er is voor beide partijen in dit debat en dus ook voor islam-critici, of dat in Nederland nog slechts één kant van de discussie mag worden gehoord? Of vrijheid van meningsuiting in Nederland voor iedereen geldt, of slechts voor sommigen? Het antwoord daarop is meteen het antwoord op de vraag of vrijheid nog een thuis heeft in dit land.

Vrijheid was nooit het eigendom van een kleine groep, maar is altijd het erfdeel geweest van ons allen. We zijn er allemaal door gezegend.

Vrouwe Justitia draagt een blinddoek, maar ze kan uitstekend luisteren. Ik hoop dat zij de volgende zinnen goed hoort, luid en duidelijk:

Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht van vrije mensen zich uit te spreken tegen elke ideologie die de vrijheid bedreigt. Thomas Jefferson, de derde President van de Verenigde Staten had gelijk: De prijs voor vrijheid is eeuwige waakzaamheid.

Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren. Ik hoop niet alleen dat ik zal worden vrijgesproken. Maar ook dat de vrijheid van meningsuiting zal blijven bestaan.

Ten slotte, meneer de voorzitter, leden van de rechtbank.

Het gaat in dit proces natuurlijk om de vrijheid van meningsuiting. Maar het gaat in dit proces zeker ook om waarheidsvinding. Zijn de uitspraken die ik heb gedaan en de vergelijkingen die ik heb getrokken zoals genoemd in de dagvaarding waar? Als iets waar is kan het toch niet strafbaar zijn? Daarom vraag ik u met klem niet alleen mijn verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen op het terrein van de vrijheid van meningsuiting in te willigen. Maar ik vraag u ook expliciet mijn verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen op het terrein van de islam allemaal en in volle openbaarheid te honoreren. Ik doel dan niet alleen op de heren Jansen en Admiraal maar ook op de getuigen-deskundigen uit Israël, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Ik moet mij kunnen verdedigen, ik moet kunnen aantonen dat ik de waarheid heb gesproken, weerhoud mij daar alstublieft niet van. Zonder deze getuigen kan ik me niet goed verdedigen en is er naar mijn mening geen sprake van een eerlijk proces.

Geert Wilders[/i][/quote]

Verantwoording: [url=http://messages.fok.nl/compose.php?to=103962]PM damian5700[/url]

De OP voor deze reeks kun je [url=http://wiki.fok.nl/index.php/Centrale_Wilders_topic][b]hier[/b][/url] vinden.