Aerosolen

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Aerosolen zijn kleine deeltjes (milimeters of kleiner) die ronddwarrelen in de atmosfeer. Hoewel ze erg klein zijn hebben ze een belangrijke taak; druppelvorming begint altijd met een vast deeltje waarop waterdamp gecondenseerd wordt. Het effect van meer of minder aerosolen op het klimaat lijkt erg sterk te zijn, en is nog niet goed begrepen. Met name Global Dimming is een effect dat het laatste jaar in het nieuws is geweest:

Roetdeeltjes veroorzaken op dit moment een globale temperatuur daling. Dat komt doordat ze ten eerste als een sluier boven het aardoppervlak hangen en er zo voor zorgen dat er minder zonlicht tot aan de grond komt, maar veel belangrijker nog is het effect dat die deeltjes mooie kernen vormen om regendruppels aan te laten ontstaan. Meer roet -> Meer regen -> Minder waterdamp in de atmosfeer. En laat water nou net het grootste broeikas gas van allemaal zijn, vele malen sterker dan CO2.... Global dimming noemen we dat. Het probleem is dat de effect van global dimming veel sterker blijkt te zijn dan gedacht, en dus, omdat we over een balans praten, is ook het broeikas effect veel sterker. De laatste decennia is redelijk wat aan uitstoot preventie gedaan, maar met name zaken die global dimming tegengaan, terwijl die broeikas verder lekker werd opgestookt.