AangifteIB2011

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
[cimg=300]http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/resources/8f41ac004aa7e19982f8d63b1063fc5c/1/lp_aangifte_vinger.jpg[/cimg]

In navolging van eerdere reeksen begint hier de aangiftereeks voor de [i]aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2011[/i]. Het aangifteprogramma 2011 staat vers op de server van de belastingdienst en iedere Nederlander (nog even afgezien van degene die winst uit onderneming hebben) kan de rekenmachine weer uit de kast halen, de bankafschriften weer op tafel leggen en alle jaaropgaven weer verzamelen. Alles om het te betalen bedrag zo laag mogelijk te houden of het te ontvangen bedrag zo ver mogelijk te verhogen.

Dit is deel 5 van het [b]Belastingaangifte 2011[/b] topic. Je kunt hier al je vragen stellen over je belastingaangifte over het jaar 2011. Is er iets niet duidelijk in het programma? Is er twijfel over het wel of niet opvoeren van posten? Valt een creatieve oplossing wel of niet binnen de regels? Laat het horen en wie weet hebben meer mensen er iets aan.

Met uitzondering van de mensen die opteren voor het vragen van uitstel, moeten miljoenen mensen vóór 1 april 2012 hun aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen. In het site-onderdeel [url=http://belastingdienst.nl/aangifte/]Aangifte 2011[/url] vindt u het [url=http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/apps/win/ib2011_win_setup.exe]aangifteprogramma inkomstenbelasting 2011[/url] en informatie over (elektronisch) aangifte doen.

[b][u]Let op![/u][/b] 
Om de elektronische aangifte te kunnen indienen, heb je een DigiD-inlogcode nodig. Mocht je deze van voorgaande jaren nog hebben, kun je die gewoon gebruiken. Heb je er nog geen, kun je de DigiD-inlogcode on line aanvragen. Meer informatie over DigiD vindt je op [url=www.digid.nl]www.digid.nl[/url] en in het site-onderdeel DigiD. Om direct een DigiD-inlogcode aan te vragen, zie [url=www.digid.nl]www.digid.nl[/url] aanvragen.
[sub]Ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen geen aangifte doen met het aangifteprogramma die hier te downloaden is. Die kunnen hun aangifte downloaden door op de beveiligde site in te loggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord.[/sub]

Als je een aangiftebrief of -biljet hebt gehad, dan moet je [u]voor 1 april 2012[/u] aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen. Ook als je een aangiftebiljet hebt gehad, kun je het [url=http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/apps/win/ib2011_win_setup.exe]aangifteprogramma inkomstenbelasting 2011[/url] gebruiken.

Heb je geen aangiftebrief of -biljet voor 2011 gehad? Maar verwacht je wel dat je meer dan € 14 terugkrijgt? Ook dan kun je aangifte doen met het aangifteprogramma. Je kunt tot en met 31 december 2016 geld terugvragen.

[b]Extra controle[/b]
De belastingdienst heeft aangegeven bij de aangifte 2011 extra te gaan controleren op het ingevulde loon. Uit steekproeven is namelijk gebleken dat hier voorgaande jaren nog veel fouten mee worden gemaakt.

[b]Vooraf ingevulde aangifte[/b]
Net als vorig jaar kun je gebruik maken van de service van de belastingdienst: de [i]vooraf ingevulde aangifte[/i]. Een aantal gegevens die de belastingdienst al heeft, worden alvast voor je ingevuld. Bij het downloaden van het aangifteprogramma krijg je de vraag of je van de service gebruik wilt maken. Net als vorig jaar heeft de belastingdienst de tijd nodig om verschillend gegevens te verzamelen en voor je klaar te zetten. Wil je gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte, moet je net als vorig jaar wachten tot 1 maart 2012. Pas na 1 maart 2012 kun je de vooraf ingevulde aangifte [url=https://webdiensten.belastingdienst.nl/VIADownload2012/index.html]downloaden[/url].

[b]Wanneer krijg je bericht?[/b]
Als de aangifte vóór 1 april 2012 bij de belastingdienst binnen is, krijg je doorgaans vóór 1 juli 2012 bericht. Op basis van je aangifte krijgt je dan te horen of je een bedrag moet betalen of dat je een bedrag terug krijgt. Meestal ontvang je eerst een [i]voorlopige[/i] aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2011 en eventueel een [i]voorlopige[/i] aanslag Zorgverzekeringswet. Daarna (dit kan wel een paar maanden duren) ontvang je de definitieve aanslag over 2011. De belastingdienst beoordeelt aan de hand van de aangifte ook of je al belasting en premie moet betalen over 2012. In dat geval kun je een [i]voorlopige[/i] aanslag 2012 ontvangen.

[b]Houdt de belastingdienst rekening met rente?[/b]
Ja, je ontvangt rente over het bedrag dat je terug krijgt. Ook brengt de belastingdienst een bedrag aan rente in rekening als je aangifte in een betaling resulteert. De belastingdienst rekent met de zogenaamde heffings- en invorderingsrente. De startdatum voor de berekening is 1 januari 2012 en loopt tot de datum van de (voorlopige) aanslag. De percentages vanaf dat moment zijn tot op heden als volgt:
- vanaf 1 januari 2012: 2,85% 
- vanaf 1 april 2012: 2,30% 
- vanaf 1 juli 2012: nnb
Voor meer perioden en bijbehorende rentepercentages zie [url=http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/wat-zijn-heffingsrente-en-invorderingsrente.html]hier[/url].

[b]Aanslaggrens[/b]
Je krijgt geld terug als het terug te krijgen bedrag hoger is dan € 14. Je moet betalen als de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen meer dan € 44 hoger is dan het saldo van de voorheffingen en de ontvangen bedragen via een voorlopige aanslag.

[u][i][b]Extra[/b][/i][/u] [b]
Veranderingen 2011[/b] 
Ook in 2011 zijn er weer wat dingen veranderd in de aangifte. [url=http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen_belasting_betalen_of_terugvragen/aangifte_inkomstenbelasting_2011/veranderingen_inkomstenbelasting_2011/]Hier[/url] staan de meest belangrijke veranderingen al vermeld.
Extra aandacht verdient het vervallen van de mogelijkheid om te kiezen voor [b]fiscaal partnerschap[/b]. Met ingang van 2011 ben je verplicht fiscaal partner als je aan één van de [url=http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen_belasting_betalen_of_terugvragen/aangifte_inkomstenbelasting_2011/fiscaal_partnerschap_2011/wanneer_bent_u_fiscale_partners/overzicht_wel_of_geen_fiscale_partners/overzicht_wel_of_geen_fiscale_partners]voorwaarden[/url] voldoet. Voldoe je niet aan de voorwaarden, ben je automatisch geen fiscaal partner.
Daarnaast is de grootste [url=http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen_belasting_betalen_of_terugvragen/aangifte_inkomstenbelasting_2011/veranderingen_inkomstenbelasting_2011/wijzigingen_box_3]wijziging[/url] te vinden in de berekening van het [b]belastbaar inkomen van box 3[/b]. Tot en met het jaar 2010 werden er twee peildata (1 januari en 31 december) gebruikt om het gemiddelde vermogen te berekenen. Vanaf 2011 geldt er maar één peildatum (1 januari) voor de bepaling van het vermogen.

[b]Studiekosten[/b]
In navolging van vorig jaar heeft de belastingdienst het nog makkelijker gemaakt ten aanzien van het berekenen van de aftrekpost studiekosten. Door in het programma te kiezen tussen de onderstaande mogelijkheden, komt er een invulscherm tevoorschijn die van toepassing is. 
- studie zonder studiefinanciering over 2011 
- studie met studiefinanciering over 2011 
- studie met studiefinanciering in vorige jaren 
Ook zijn de normbedragen voor de verschillende periodes al ingevuld. Dat scheelt zoeken en rekenen. Meer info kun je [url=http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen_belasting_betalen_of_terugvragen/aangifte_inkomstenbelasting_2011/aftrekposten/studiekosten_of_andere_scholingsuitgaven/studiekosten_of_andere_scholingsuitgaven]hier[/url] vinden.
Nu alleen maar hopen dat je alle bonnetjes nog terug kunt vinden. ;)

[b][i][u]Tip[/u][/i][/b] 
Kijk voor een toelichting van een post in het aangifte-programma ook eens in de Help-file door op F1 te drukken, door op het vraagteken te klikken voor de vraag of op de Help-knop onderin beeld te klikken.
Ook heeft de belastingdienst van een aantal onderwerpen toelichtingen die je [url=http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen_belasting_betalen_of_terugvragen/aangifte_inkomstenbelasting_2011/aangifte_inkomstenbelasting_2011]hier[/url] kunt downloaden.

Als laatste willen we nog zeggen: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. :s)

[b][i][u]Voorgaande delen[/u][/i][/b] 
Voorgaande jaren is gebleken dat er veel vragen meerdere malen gesteld worden. Lees daarom ook de voorgaande topics eens door om te kijken of je niet een FAQ hebt. ;)
Hier staat deel 1: http://forum.fok.nl/topic/1755014
en hier deel 2: http://forum.fok.nl/topic/1767703
en hier deel 3: http://forum.fok.nl/topic/1784818
en hier deel 4: http://forum.fok.nl/topic/1791581
en hier deel 5: http://forum.fok.nl/topic/1801299
of klik op het pijltje links van de topictitel om naar het vorige topic te gaan.

[sub]([b]Let op[/b]: tot en met deel 4 zijn er een aantal links die niet meer werken als gevolg van de nieuwe indeling van de site van de Belastingdienst. Voor zover mogelijk zijn deze hersteld.)[/sub]

[sub]Deze OP vind je [url=http://wiki.fok.nl/index.php/AangifteIB2011]hier[/url].
Klik op bewerken, verwerk het vorige deel in de lijst hierboven, selecteer alles, kopieer en plak het in de OP op Fok![/sub]