Verlichting

Uit FOK!wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

De Verlichting is een - in de huidige tijd nog steeds erg toonaangevend - tijdperk in de geschiedenis. De Verlichting was zowel een stroming in de kunst als in de filosofie en bracht enkele van de grootste filosofen uit de geschiedenis voort, zoals Locke, Spinoza, Voltaire en Kant.

De Verlichting kende haar hoogtij gedurende de achttiende eeuw. De heersende opvattingen in die tijd waren doordrenkt van het rationalisme: verlichtingsfilosofen vertrouwden volledig op de rede en het verstand. In de achttiende eeuw was er dan ook sprake van een snelle vooruitgang binnen de wetenschap, en voornamelijk de natuurwetenschappen.

Alhoewel de Verlichting vaak als anti-religieus wordt aangemerkt, waren veel Verlichte denkers niet goddeloos: ze geloofden wel in een opperwezen, maar niet in de manieren van verering die de religies aanvoerden. Ondanks dat verlichte filosofen vaak sceptisch waren over de bestaande religies, bepleitten zij over het algemeen wel een totale vrijheid van godsdienst.

De Verlichting heeft aan de wieg gestaan van het liberalisme, als levensbeschouwelijke en als politieke stroming. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations van de Schotse econoom Adam Smith wordt gezien als de bijbel van de vrije-markt-economie. Ook werden in de Verlichting voor het eerst zaken als de Trias Politica (wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) en de scheiding van kerk en staat genoemd. Ook worden de Amerikaanse revolutie in 1776 en de Franse revolutie in 1789 vaak in verband gebracht met de Verlichting.

Persoonlijke instellingen