Paranormaal

Uit FOK!wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Paranormaal is het meer waarnemen dan dat de mens gewend is te doen met z'n zintuigen. Iemand die dit zou kunnen/kan, en zich daar ook mee profileert, wordt een Medium of paragnost genoemd.

Het paranormale wordt door de wetenschap niet erkent als bestaand, omdat het nog niet wetenschappelijk is aangetoond. De parapsychologie is een tak van de psychologie die veronderstelt, althans onderzoek doet naar de mogelijkheid, dat de menselijke geest ook niet-natuurlijke of bovennatuurlijke krachten bezit; het paranormale.

Net als in alle andere takken van het bestaan, is er veel kaf onder het koren en zijn er mensen die zichzelf paranormaal noemen en misbruik maken van anderen (door bijvoorbeeld geld af te troggelen). Door misbruik van het woord paranormaal, is dit fenomeen, met name bij sceptici, in een slecht daglicht komen te staan.

Ondanks dat het door de wetenschap nog niet is / wordt aangetoond, zeggen veel mensen paranormaal te zijn en dit ook ervaren. De indeling die daarbij wordt gebruikt is de volgende (met diverse subvarianten).

  • Helder ziend: het meer zien (in ruime zin)
  • Helder voelen: het meer voelen
  • Helder horen: het meer horen
  • Helder weten: het meer weten
  • Helder ruiken: het meer ruiken
  • Helder proeven: het meer proeven

Verder worden telepathie, telekinese en levitatie ook als iets paranormaals gezien.

Wanneer mensen van paranormaal horen, denkt men meestal aan het kunnen voorspellen van de toekomst, het zien van aura's of geesten/spoken. Maar gezien de ervaringen van mensen is het paranormale meer dan dat.

[bewerken] Links

Persoonlijke instellingen