P2000 Afkortingen

Uit FOK!wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Druk Ctrl + F in en typ de afkorting naar keuze in..

De afkortingen:
A:
AAA = Aneurysma Aorta Abdomen, verwijding van grote slagader in de buik (AMBULANCE)
AAAA = Acute Aneurysma Aorta Abdomen, acuut onstane verwijding van grote slagader in de buik (AMBULANCE)

Ambulance Melding:
A1 = Ambulance Melding Prioriteit 1 (Hoge Urgentie)
A2 = Ambulance Melding Prioriteit 2 (Normale Urgentie)

OMS-Melding Brandweer: (Openbaar meldsysteem)
A1 = Handbrandmelding of Sprinklermelding
A2 = Automatische Melding =Rookmelder of Sprinklermelding
A3 = Automatische Melding, Gasdetectie, Ammoniakdetectie, Gasblussing, Inbraakmelding of Sleutelpijpalarm

AB = Adembeschermingsvoertuig (BRANDWEER)
AC = Alarm Centrale
ACUTE BUIK = Buikaandoening met een mogelijke (levensbedreigende) ontsteking (AMBULANCE)
AED = Automatische Externe Defibrillator
AFD = Afdeling
AGS = Adviseur Gevaarlijke Stoffen
AL = Autoladder (BRANDWEER)
ALS = Advanced life support (ambulance)
AM = Ambulance
ANGIO = Vaatonderzoek (AMBULANCE)
AS = Autospuit (BRANDWEER)
ASS = Assistentie
ASTMA CARDIALE = Longen vol vocht vanwege hartfalen (AMBULANCE)
ATBR = Boven Regionaal Arrestatieteam (Politie)
AP = Angina Pectoris, zuurstof tekort van het hartweefsel (AMBULANCE)

B:
B = Besteld Vervoer (AMBULANCE)
BABYLANCE = Ambulance met couveuse voor zeer jonge kinderen (AMBULANCE)
BBK = Bereikbaarheidskaart (BRANDWEER)
BE = Bergingsvoertuig (BRANDWEER)
BG = Blusgroep (BRANDWEER)
BIN = Binnenbrand (BRANDWEER)
BINBR = Binnenbrand
BLS = Basic Life Support (wordt veelal gebruikt bij de first responders)
BM = Bijzonder Materieel (BRANDWEER)
BOT= Brandweer Ondersteuning Team
BR = Beschikbare reserves voor extra inzet (BRANDWEER)
BR 1 = Brandmelding Prioriteit 1 (Hoge Urgentie) (BRANDWEER)
BR 2 = Brandmelding Prioriteit 2 (Normale Urgentie) (BRANDWEER)
BR 3 = Brandmelding Prioriteit 3 (Lage Urgentie) (BRANDWEER)
BRV = Brandbestrijdingsvaartuig (BRANDWEER)
BRW = Brandweer
BST = Benzinestation
BUI = Buitenbrand (BRANDWEER)
BUITBR = Buitenbrand
BURGER = Algemene hulpverlening aan burgers
BV = Bevelvoerder (BRANDWEER)
BVD = Bevelvoerder van Dienst (BRANDWEER)

C:
C2000 = Communicatie 2000
CA = Carcinoom (kwaadaardig gezwel) (AMBULANCE)
CABG = Coronary Artery Bypass Grafting, omleiding tbv verstopping kransslagader (AMBULANCE)
CA Dienst = Chemische Advies Dienst
CAG = Coronaire Angio Grafie, soort rontgenfoto van bloedvaten (AMBULANCE)
CARA = Verzamelnaam voor longziekten (AMBULANCE)
CARDIOCHIRURGIE = Hartoperatie (AMBULANCE)

CARDIOLOGIE = Afdeling voor hartziekten (AMBULANCE)
CCU = Coronary Care Unit (Hartbewaking)
CD = Commandant van Dienst (BRANDWEER)
CEH = Centrum Eerste Hulp (AMBULANCE)
CHIR = Chirurgie (AMBULANCE)
CHIR/ORTHO = Operaties en/of behandeling aan beenderen en gewrichten (AMBULANCE)
COB = Containerbrand
COLLAPS = Flauwvallen door te lage bloeddruk (AMBULANCE)
COMATEUS = Coma (AMBULANCE)
COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Longen bijv. Bronchitis, Longemfyseem, etc.) (AMBULANCE)
CPA = Centrale Post Ambulancevervoer (meldkamer)
CT = Computer Tomografie Scan, een 3D foto van (een deel) lichaam (AMBULANCE)
CVA = Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (AMBULANCE)
CVA <3> 3 UUR = Hersenbloeding etc. langer dan 3 uur geleden, kans genezing kleiner (AMBULANCE)
CVD = Commandant van Dienst (BRANDWEER)

D:
DA = Dienstauto (BRANDWEER)
DB = Dienstbus (BRANDWEER)
DDPL = Dienstdoende Ploeg (BRANDWEER)
DECOMPENSATIO CORDIS = Hartfalen (AMBULANCE)
DEHYDRATIE = Uitdrogingsverschijnselen (AMBULANCE)
DERMATOLOGIE = Afdeling voor huidziekten (AMBULANCE)
DIABEET = Suikerziekte (AMBULANCE)
DIALYSE = (Kunst) Nier behandeling (AMBULANCE)
DOVD = Districtelijke Officier van Dienst (BRANDWEER)
DV = Dienstverlening (BRANDWEER)
DYSNPOE = Verstoorde ademhaling (AMBULANCE)

E:
ECI = Door onbekende oorzaak (AMBULANCE)
ERCP = Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreatografie, Ronten-onderzoek van gal- en pancreasgang (AMBULANCE)

F:
FLUXUX NA PARTUS = (Ernstige) Bloeding direct na de bevalling (AMBULANCE)
FOETALE NOOD = Moeilijkheden met bevalling (AMBULANCE)
FRACTUUR = Been (bot) breuk (AMBULANCE)

G:
GGZ = Gemeentelijke Gezondheidszorg
GHOR = Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GM = Gereedschap/materieel-voertuig (BRANDWEER)
GMK = Gemeenschappelijke meldkamer
GMS = Gemeenschappelijk Meld Systeem
GMDSS = Global Maritime Distress and Safety System (Kustwacht)
GRIP = Geco?neerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (zie ook achteraan in dit bericht)
GS = Gevaarlijke Stoffen (BRANDWEER)
GYN = Gynecologie (AMBULANCE)
GYN/OBSTR = Obstructie bij bevalling (AMBULANCE)

H:
HA = Haakarmvoertuig (BRANDWEER)
HA = Huisarts (ambulance)
HC = Hart Catheterisatie (AMBULANCE)
HMP = Hectometerpaal
HNP = Hernia Nuclei Pulposi, uitstulping van de tussenwervelschijf (AMBULANCE)
HOVD = Hoofd Officier van Dienst (BRANDWEER)
HV 1 = Hulpverlenings Voeruig (zwaar) (BRANDWEER)
HV 2 = Hulpverlening Voertuig (klein) (BRANDWEER)
HV 3 = Hulpverlening Voertuig (beperkt) (BRANDWEER)
HW = Hoogwerker (BRANDWEER)
HYPER = Suikerpati� met teveel aan suiker (AMBULANCE)
HYPO = Suikerpati� met tekort aan suiker (AMBULANCE)

I:
IBS = In Bewaring Stelling, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (AMBULANCE)
IC = Intensive Care (AMBULANCE)
ICU = Intensive Care Unit (AMBULANCE)
ILEUS = Beknelling of verstopping van de darmen (AMBULANCE)
IM = Incident Management (zo snel mogelijk de weg weer vrijmaken na ongeval)
INFARCT = Bloedtekort (geen zuurstof) in weefsel (met name hart) (AMBULANCE)
INSTABIELE AP = Dreigend Angina Pectoris, dreigend zuurstof tekort van het hartweefsel (AMBULANCE)
INTOXICATIE = Vergiftiging (door bijv. medicijnen, alcohol etc.) (AMBULANCE)
IOVD = Intergemeentelijk Officier van Dienst

J:

K:
KOORTSCONVULSIES = Koortsstuipen, heftige spiertrekkingen als gevolg van snel oplopende temperatuur (kinderen) (AMBULANCE)
KP = Knooppunt
KR = Kraanwagen (BRANDWEER)

L:
L = Links (toevoeging bij auto(snel)weg)
LO = Lijn Onderbreking
LONG CA = Longcarcinoom, longkanker (AMBULANCE)
LUXATIE = Ontwrichting / Uit de kom (AMBULANCE)

M:
MALAISE = Gevoel van onwelzijn (AMBULANCE)
MEDEVAC = Medische Evacuatie (KNRM)
MCU = Medium Care Unit (AMBULANCE)
MKA = Meldkamer Ambulance
MKB = Meldkamer Brandweer
MRI = MRI Scan, soort rontgen-onderzoek (AMBULANCE)
MS = Motorspuit (BRANDWEER)
MYOCARD INFARCT = Hartinfarct (AMBULANCE)

N:
NEUROLOGIE = Afdeling voor aandoeningen aan het zenuwstelsel (AMBULANCE)
NMC = Network Management Centre (Nationaal Monitor Systeem)
NVU = Niet Vorderende Uitdrijving (AMBULANCE)


O:
OBSTR = Obstructie (AMBULANCE)
OESOPHAGUS = Slokdarm (AMBULANCE)
OGS = Ongeval Gevaarlijke Stoffen (BRANDWEER)
OMS = Openbaar Meld Systeem
ONCOLOGIE = Afdeling voor kanker (AMBULANCE)
ONG = Ongeval
ORTHO = Orthopedie, afdeling voor beweging (armen. benen, gewrichten etc.) (AMBULANCE)
OVD = Officier van Dienst (BRANDWEER)

P:
P2000 = Pagers, Paging 2000 (Alarmeringsonderdeel van C2000)
PAC = Particuliere Alarm Centrale (Automatische Melding) (BRANDWEER)
PAR = Parallel (Rijbaan)
PB = Poederblusvoertuig (BRANDWEER)
PEDIATRIE = Afdeling voor kindergeneeskunde (AMBULANCE)
PEP = Pre hospital ECG Project Huisarts vraag ambu om ECG te maken ter controle van zijn diagnose.
PEP = Post Exposure Profylaxis, nᠢlootgesteld te zijn aan hiv zijn dit de medicijnen ter voorkoming van infectie
PKP = Parkeerplaats
PLACENTA = Moederkoek (AMBULANCE)
PM = Personeels- Materieelvoertuig (BRANDWEER)
POB = Pijn Op Borst (AMBULANCE)
PSYCHIATRIE = Afdeling voor geestelijke stoornissen (AMBULANCE)
PTCA = Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek, dotteren van bloedvaten (AMBULANCE)
PULMONOLOGIE = Aandoeningen van de longen en luchtwegen (AMBULANCE)

Q:

R:
R = Rechts (toevoeging bij auto(snel)weg)
RAC = Regionale Alarm Centrale
RADIOTHERAPIE = Bestraling van kanker (AMBULANCE)
RCVD = Regionaal Commandant van Dienst (BRANDWEER)
RM = Rechtelijke Machtiging, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (AMBULANCE)
RAGS = Regionaal Adviseur Gevaarlijke Stoffen
RICC = Regionaal Informatie en Co?natie Centrum (Politie)
ROGS = Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (BRANDWEER)
RV = Reddingsvoeruig (BRANDWEER)

S:
SAB = Sub Arachno� Bloeding, bloeding aan de onderzijde van de hersenen (AMBULANCE)
SB = Schuimblusvoertuig (BRANDWEER)
SEH = Spoed Eisende Hulp (AMBULANCE)
SEPSIS = Toename van bacteri뮠in bloed govolg door een shock (AMBULANCE)
SHOCK = Tekort aan circulerend bloedvolume (AMBULANCE)
SITRAP = Situatie Rapportage
SL = Slangenvoertuig (BRANDWEER)
SO = Storingsmelding brandmeldcentrale algemeen
SOA = Slang Oprol Apparaat (BRANDWEER)
SUICIDAAL = In staat tot zelfmoord
SV=Schuim Vormend middel (Brandweer)
SvD = Staflid van Dienst

T:
TENTAMEN SUICIDE = Poging Zelfmoord (AMBULANCE)
TIA = Transient Ischemic Attack, voorbijgaande beroerte (AMBULANCE)
THORAX = Borstholte waarin de slokdarm, hart en longen bevinden (Ambulance)
TROMBOLYSE = Oplossen van stolsel in een bloedvat (AMBULANCE)
TS (bij ambulance) = Tentamen Suicide (Poging Zelfmoord) (AMBULANCE)
TS (bij brandweer) = Tankautospuit (BRANDWEER)
TW = Tankwagen (BRANDWEER)

U:
UROLOGIE = Afdeling voor urinestelsel-ziekten (AMBULANCE)

V:
VB = Verbindingsdienst (BRANDWEER)
VBW = Verbindingsweg
VC = Verbindings- Commandovoertuig (BRANDWEER)
VKO = Verkeersongeval
VP = Verkeersplein
VRR = Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
VW = Vrachtwagen (BRANDWEER)
VWS = Voorwaardescheppend (Centraal Opstellen) (AMBULANCE)

W:
WBC = Warmte beeld camera (brandweer)
WO = Water Ongevallen (BRANDWEER)
WVD = Waarschuwings- en Verkenningsdienst (BRANDWEER)

X:

Y:

Z:

Overige:

Natuurbrandindex:
<30>75 extreme droogte, groot gevaar, eerste inzet tenminste 1 peloton


Algemeen:
-------------
GMS = geintegreerd meldkamer systeem
GRIP = Geco?neerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
OGS = ongeval gevaarlijke stoffen
SO = slachtoffer
UGS = uitgangsstelling
VKO = verkeersongeval
VO = verkeersongeval
WO = waterongeval
GRIP classificatie

GRIP 0 = Dagelijks optreden van de hulpdiensten/'Motorkapoverleg'
GRIP 1 = Incident + geco?neerde multidisciplinaire inzet CTPI
GRIP 2 = Grootschalig incident + geco?neerde multidisciplinaire inzet CoPI + ROT
GRIP 3 = Ramp / zwaar ongeval in 驮 gemeente CoRT + ROT + GBT [Gemeentelijk Beleidsteam]
GRIP 4 = Ramp / zwaar ongeval in meerdere gemeenten CoRT + ROT + GBT's + RBT
GRIP 5 = Ramp / crisis in meerdere provincies / landen CoRT + ROT + GBT's + RBT + PCC+DCC + NCC

Gebruikte afkortingen:
CTPI = Co?natie Team Plaats Incident
CoPI = Commando Plaats Incident
ROT = Regionaal Operationeel Team
CoRT = Commando Rampterrein
GBT = Gemeentelijk BeleidsTeam
RBT = Regionaal BeleidsTeam
PCC = Provinciaal Co?natiecentrum
DCC = Departementaal Co?natiecentrum
NCC = Nationaal Co?natiecentrum


Ambulance:
--------------
A1 = spoedeisende hulp, met optische en geluidssignalen
A2 = spoedeisende hulp, zonder optische en geluidssignalen
B = besteld vervoer
CA = carcinoom (kwaadaardig gezwel)
CCU = coronary care unit (voorheen hartbewaking)
CEH = centrum eerste hulp
COPD = chronic obstructive pulmonary disease (bronchitis, longemfyseem)
CPA = centraal post ambulance
CVA = cerebro vasculair accident (hersenbloeding etc.)
GHOR = geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
HAP = huisartsenpost
HNP = hernia patient
IBS = in bewaring stelling
MMT = mobiel medisch team
NVU = niet vorderende uitdrijving
POB = pijn op borst
RAV = regionale ambulance voorziening
SEH = spoed eisende hulp
SIGMA = snel inzetbare groep medische assistentie
TS = tentamen suicide (zelfmoordpoging)
VWS = voorwaarde scheppend
# = fraktuur (breuk)

Brandweer:
--------------
AC = alarmcentrale
AGS = adviseur gevaarlijke stoffen
AL = alarm
ASS = assistentie
AVP = aanvalsplan
BR = brand
DV = dienstverlening
HV = hulpverlening
LA = loos alarm
OMS = openbaar meldsysteem
PAC = particuliere alarmcentrale
ROGS = regionaal officier gevaarlijke stoffen
RROL = regionale regeling operationele leiding
Voertuigafkortingen brandweer

AB = adembeschermingsvoertuig
AL = autoladder
AS = autospuit
DB = dienstbus
HA = haakarmvoertuig
HV = hulpverleningsvoertuig
HW = hoogwerker
RB = reddingboot
RV = reddingvoertuig
TAS = tankautospuit
TS = tankautospuit
VC = verbindingscommandovoertuig
Prioriteitcodering brandweer

Prio 1 = spoedeisend, met optische en geluidssignalen
Prio 2 = gepaste spoed, zonder optische en geluidssignalen
Prio 3 = zonder spoed
Prio 5 = geen uitruk, mededeling, test

Luchtvaart ongevallen:
Scenario 1A = Voorzorgslanding vliegtuig t/m 6 personen
Scenario 1B = Crash vliegtuig t/m 6 personen
Scenario 2A = Voorzorgslanding 7 t/m 50 personen
Scenario 2B = Crash 7 t/m 50 personen
Scenario 3A= Voorzorgslanding 51 personen en meer
Scenario 3B = Crash 51 personen en meer
Persoonlijke instellingen